Ydelser

KRONE CONSULTING

Din miljø- og arbejdsmiljørådgiver

Miljø

Krone Consulting kan blandt andet hjælpe din virksomhed med følgende:

 

 • Udarbejdelse af materiale til miljøgodkendelser
 • Overholdelse af miljølovgivningen
 • Forberedelse forud for Miljøtilsyn
 • Virksomhedens emissioner
 • Håndtering af affald
 • Intern miljøaudit
 • .....samt andre miljørelateret ydelser

 

Arbejdsmiljø / Sikkerhed

Krone Consulting kan blandt andet hjælpe din virksomhed med følgende:

 

 • Beredskabsplan og evakuering
 • Velfungerende arbejdsmiljøorganisation
 • Forbedring af sikkerhedskulturen
 • Forebyggelse og håndtering af ulykker
 • Korrekt brug af værnemidler (ex. sikkerhedsbriller, handsker, dragter)
 • Håndtering af kemikalier
 • Udarbejdelse af arbejdsmiljø- og sikkerhedsdokumentation
 • Audit - arbejdsmiljøledelsessystemer
 • Sikkerhedsrunderinger
 • ...samt andre arbejdsmiljørelateret ydelser

Kontakt:  Telefon: +45 2368 2453  

Copyright © All Rights Reserved